esp cat deutsch


Activitats

La fundació du a terme vàries activitats mensuals. Per a presentar algun projecte s'ha de possar amb contacte amb la gerència de la Fundació.