esp cat deutsch


Artistes de les col·leccions

La fundació ofereix el servei de venda i lloguer de fotografies de les seves col·leccions, tant per a estudi i investigació com per a publicació, vetllant sempre per la utilització correcta d'aquestes imatges, en el marc de la Llei de la propietat intel·lectual. Així doncs, pots fer la comanda i adreçar-te al Servei Fotogràfic al Fax931001322 o a l'adreça de correu electrònic  mailto:info@fundaciólliterascardaix.org Un cop hagis omplert la sol·licitud de compra o lloguer de les fotografies i hagis abonat l'import, la fundació atendrà la teva petició. En cas que vulguis reproduir la imatge, cal que omplis, signis i enviïs a la fundació el plec amb les condicions per a la reproducció de fotografies. Per a més informació, pots consultar les nostres tarifes i formes de pagament al Fax:931001322

Joan O’Neill

Aina M Lliteras Pascual      

Riera Nadal

Riera Ferrari

Llorenç Burgos

Coll Bardolet

Coronado

Calvet

Tito Cittadini

Osorio

Alaminos               

Guillem Crespí   

Montse Arnal

Nils Burwitz

Ramon Nadal

Miguel Torres

M.A. Perelló

C. Soler

Perellon

F. Morell

De la Mata 

Joan Cunill

Marquet Pascual

M. Nicolau

M. Dalmau

Ehisin Yoza

Vidal Vidal

M. Horrach

Agustí Guisasola

Colau Vives

Pozas

Sureda Blanes

Joan Mestre

Juan Ribalta

Teresa Matas

Toni Dionís

Ignacio Gil

Pozas

Sitges Febrer

Dowbley Liliana    

Samuel Anciones

Pere Pujol

Grup Cuatricomia 

Carme Sanchez

Humanes

Yovanny Saracual

William Lira

Jesus Mendoza

Bruno Garcia     

Margalida Escales

Santi Bibiloni

Ferre i Andreu

Cesar Estrany

J. Ramis

Xisco Fuentes

S. Tarrega

Sara Yuoate

Miquel Garau

Jorge Azri        

Patricia Abdala   

Joan Mariando

Joaquin Prats  Escul

Parra

Albert Segura

Salvador Ginard

Covas   Escul

Matas Cabañero

Jorge Bascones

Tchouki

Rus

Moisés Aguiló

López-Pinto

G. Grau

Estefania Pomar

Brancacio

Gelabert

Inma Pascual

Ramon Company

Max Cantrell

Xisco Rubio

Miguel Aguilar

Letita Aragon

Xavier Pericàs