esp cat deutsch


Patrocini

El programa de patrocini de la Fundació vol establir vincles entre el món empresarial i els projectes culturals, cercant el finançament d'activitats i exposicions i oferint a les empreses patrocinadores una participació activa en els projectes de la Fundació.

 

Desgravacions fiscals

Les donacions d'aportacions econòmiques a la Fundació Aina Maria Lliteras de Can Cardaix poden adherir-se a les desgravacions fiscals previstes a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, on s'estableix una deducció en la quota del 25% en l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i del 35% en l'Impost sobre Societats.

Avantatges

Tots els patrocinadors que participin activament amb la Fundació, disposaran de la possibilitat de mostrar el seu logotip a totes les publicacions que realitzi la fundació així com serà visible també a la nostra pàgina Web.

Consultar condicions.