esp cat deutsch


Amics de la Fundació

EL AMICS DE LA FUNDACIÓ GAUDEIXEN DE DESCOMPTES I ATENCIONS ESPECIALS AMB TOT ELS ACTES ORGANITZATS PER LA FUNDACIÓ APUNTARSE: FAX931001322

És un col·lectiu que es crea per recolzar els objectius que la Fundació té establerts.

La voluntat de participar en els projectes i manifestacions artístiques que la Fundació organitza és el denominador comú dels Amics de la Fundació. Viure l’art i la cultura, estimulant i recolzant les accions culturals i projectes que, en aquest sentit, la Fundació du a terme.

Els amics de la Fundación gaudeixen d'avantatges en els preus. 

La fundació ofereix un programa d'exposicions molt ampli sobre els aspectes més diversos de les arts i la cultura contemporània, com també activitats de tot tipus, que van des de la música a la dansa, del vídeo independent de les performances a les creacions multimèdia, Cada dia són més els que pensen que  la nostra fundacióprograma les seves activitats tenint en compte sensibilitats culturals molt diverses. Que tots els públics tenen el seu moment en la programació anual del Centre.

La fundació té cada cop més coneguts. Ara, però, volem que sigueu els nostres Amics!

Informació
• Sereu sempre dels primers a saber què fem.
• Podreu fer-nos arribar els vostres suggeriments
• Rebreu els nostres calendaris d'activitats, programes, memòries, ofertes especials, ....

Avantatges
• Entrada gratuïta a totes les exposicions (carnet familiar: parella i fills)
• Invitacions addicionals (4 per carnet individual, 8 per carnet familiar)
• Descomptes en els preus de moltes altres activitats que es fan • Descomptes a la botiga-llibreria Laie

Participació
• Visites comentades a les exposicions en exclusiva per als nostres Amics
• Atenció telefònica personalitzada
• Possibilitat de participar en accions especials a d'altres museus i centres d'art de Balears.
• Amb el teu ajut i la teva complicitat, la nostra programació serà cada cop més encertada i de més qualitat.

Preus
Individual 30 € l'any
Reduït 22 € l'any (estudiants, aturats i jubilats)
Familiar 38 € l'any

--------------------------------------------------

Desgravacions fiscals

Les donacions d'aportacions econòmiques a la Fundació Aina Maria Lliteras de Can Cardaix poden adherir-se a les desgravacions fiscals previstes a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, on s'estableix una deducció en la quota del 25% en l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i del 35% en l'Impost sobre Societats.