esp cat deutsch

VII CERTAMEN D'ART AINA MARIA LLITERAS DE CAN CARDAIX


Ja s'ha convocat el certamen corresponent a l'any 2009. Per a més informació consultau les bases a aquesta noticia.

VII CERTAMEN INTERNACIONAL D’ART CREATIU

A. M. LLITERAS

ARTÀ

               i   I II edició Local  

OBRES:

 

1. Es poden presentar tots els artistes que ho desitgin i sempre que les seves obres siguin originals i que no estiguin premiades. Al premi local, hi poden optar només els artistes d’Artà.

 

2. El tema i la tècnica són lliures, i el format ha de ser mínim de 30F (92x73) i màxim de 60F (130x97); i, per al premi local, mínim de 10F (55x46) i màxim de 30F (92x73).

3. Les obres s’han de presentar signades, amb algun suport per poder-les exposar i sense emmarcar.

 

PREMIS:

Els premis són els següents:

1r premi:         premi internacional de 5.000  € premi local de 1000 €

.

 

Les obres guanyadores dels premis passaran a ser propietat del fons del Certamen.

 

 ENTREGA DE LES OBRES:

 

S’han d’entregar a la seu de la Fundació Aina Maria Lliteras de Can Cardaix, (carrer Rabel Blanes, 14 d’Artà) del 15 al 17 d’octubre del 2009, de les 17-20 hores.

 

Al dors de cada obra s’ha de fixar la butlleta d’inscripció, on han de figurar les dades de l’autor i les dades de l’obra.

 

 

JURAT:

El jurat qualificador està compost per membres coneixedors del tema en qüestió, pot declarar desert el concurs si ho considera oportú. La votació del jurat serà el 70 % del percentatge final i la votació popular, el 30 % restant. La decisió serà inapel·lable, així com les decisions que s’adoptin per resoldre els dubtes que es puguin plantejar.

 

Les obres seleccionades pel jurat  s’exposaran a Can Cardaix d’Artà  (Mallorca), del 20 al 27 d’octubre de 2009.

El termini per votar per Internet és del 20 al 27 d’octubre del 2009. En acabar l’exposició, i amb el recompte fet del vot popular, tant del presencial com del fet a través d’Internet, es concediran els premis corresponents.

 

ENTREGA DE PREMIS:

 

L’acte de lliurament dels premis serà dia 28 d’octubre de 2009, a les 12 hores, al qual assistiran autoritats autonòmiques i locals.

 

RESPONSABILITATS:

 

L’organització declina qualsevol responsabilitat derivada dels desperfectes de qualsevol tipus que puguin sofrir les obres presentades mentre romanguin en el seu poder.

 

RECOLLIDA D’OBRES:

 

Les obres no seleccionades i no premiades s’hauran de recollir díes 2, 3 i 4 de novembre, al matí. Si no es recullen durant aquest termini, s’entendrà que l’artista renuncia a la propietat de l’obra.

 

L’assegurança, les despeses d’embalatge, d’enviament i de devolució han d’anar a càrrec de l’artista o del seu representant.

 

BASE ADDICIONAL:

 

La participació en aquest certamen suposa l’acceptació total d’aquestes bases.