esp cat deutsch

Alfa i Omega - Exposició d'Aina Maria Lliteras a la galeria Manuel Marquez a Ourense (Galicia)


Exposició dedicada a les forçes de la natura.
Parlar d’un artista amic (una amiga artista, en aquest cas) és sempre compromès, les valoracions que fas de la seva obra sempre semblen producte de la passió que crea la pròpia amistat, i les consideracions que expresses produïdes per una sincera anàlisi del seu treball deixa de tenir la fiabilitat que realment mereix. Malgrat aquesta reflexió, i l’amistat que m’uneix a la pintora, ceramista, i activista cultural Aina Maria Lliteras, vull amb la sinceritat més noble, fer cinc cèntims d’allò que crec que s’ha de dir de la seva obra i de la seva personalitat. No puc recordar els anys que fa que conec n’Aina Maria, com tampoc la quantitat d’obra de la seva producció que he tingut l’ocasió de veure, però sí que recordo molt bé que tot contemplant els seus treballs sempre m’ha sorgit la idea que una obra professional i sincera transmet a l’espectador un missatge que sols arriba quan l’artista domina la tècnica i el llenguatge plàstic i, sobretot, quan té alguna cosa a dir. Aina Maria Lliteras com a persona és inquieta, sincera, somniadora, preocupada per tot allò que l’envolta, viu amb profunditat els pros i contres de la nostra societat, són aquestes sensacions i vivències les que canalitza mitjançant el seu treball d’artista, mitjançant la seva pintura, i les posa a disposició de l’espectador sensible. La seva obra més recent és, quasi en exclusiva, de tendència abstracta i colorista, inspirada en els colors i la lluminositat de la nostra Mediterrània resolts amb frescor i naturalitat, alhora que transmeten un significatiu inconformisme mitjançant signes de caire figuratiu entremesclats dins espais oberts de la pròpia composició. Avui, motivats per la facilitat d’informació i també per les tendències i modes, produïdes i conduïdes pels interessos d’un comerç desmesurat i poc rigorós, quant a l’art plàstic, és inevitable que el llenguatge dels artistes es generalitzi i quasi es plagiïn uns als altres, esborrant la personalitat individual de cadascun; per això crec que és molt destacable el fet que un artista assoleixi un estil propi, una manera personal de realitzar la seva obra, com és el cas de Lliteras que mitjançant una llarga trajectòria de treball i d’investigació, experimentant amb la matèria, amb les formes i el seu cromatisme, arriba a assolir un segell identificatiu de la seva obra, la que la diferencia de la dels altres autors, malgrat experimenti influències de les avantguardes actuals. L’obra d’Aina Maria Lliteras va més enllà del que deixa plasmat damunt una tela, va més enllà del que l’espectador trobarà en contemplar les seves exposicions, a més de les seves obres plàstiques, pintura i ceràmica, hi ha un mecenatge al voltant de tot un ventall d’actuacions culturals que realitza mitjançant la seva fundació, on les lletres i la música hi tenen un paper destacat. Aina Maria és pintora noble i creativa, sincera amb el seu treball i lluitadora en la defensa de tots els vessants de l’art i de la cultura. Sincerament. Toni Marquet Pasqual