esp cat deutsch

Aqui i alla: exposició d'Aina Maria Lliteras a la galeria Marimón


El dia 4 de juny s'inaugura l'exposició Aqui i Alla. L'obra d'Aina Maria Lliteras torna a un espai expositiu a Mallorca de la mà de la galeria Marimón de Can Picafort;després d'haver exposat amb molt d'exit a Europa i la península Espanyola. Oberta de les 17 a les 20 hores de dilluns a disapte, fins el 29 de juny.